• Comparteix-ho

TOTS VOLEM
UN MÓN MILLOR

VOSALTRES
EL FEU REALITAT

Programa d'ajuts a Projectes d'iniciatives socials Convocatòria 2018

PRESENTA’NS EL TEU PROJECTE

Si tens un projecte que contribueix a millorar la qualitat de vida de les persones i a facilitar la integració dels més desfavorits, consulta les convocatòries d’ajuts socials d’aquest 2018 de l’Obra Social ”la Caixa” i participa a les que més s’ajustin al teu projecte.

A través del nostre programa, donem suport a iniciatives socials d’atenció a l’envelliment, la discapacitat i la malaltia, de lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social, de promoció d’habitatges d’inclusió, d’inserció sociolaboral, d’interculturalitat i d’acció social en l’àmbit rural.

A qui s’adrecen?

Poden presentar sol•licituds les entitats no lucratives legalment constituïdes i registrades, amb una antiguitat mínima d’1 any.

Les entitats han d’estar domiciliades en territori espanyol i presentar un projecte que s’hi desenvolupi. Han d’acreditar la inscripció al registre corresponent i estar al corrent de les obligacions fiscals i laborals.

Tornar a l'inici

Com es presenta la sol·licitud?

La presentació de sol·licituds només es pot fer per via electrònica, a través del Portal de Convocatòries, en el qual trobaràs el formulari per exposar el projecte i una guia per emplenar-lo pas per pas.

Cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a través del Portal de Convocatòries, on obtindrà una clau d’accés (usuari i contrasenya).

Les entitats ja acreditades han de verificar i validar la documentació d’acreditació que consta al Portal de Convocatòries.

Pots accedir al Portal de Convocatòries des de la pestanya de cada convocatòria.

Tornar a l'inici

Quin ajut es pot obtenir?

Les entitats poden sol·licitar fins al 75 % del cost total del projecte, amb un límit de fins a 40.000 euros si presenten una sol•licitud individualment.

Si dues entitats o més desenvolupen el projecte conjuntament, poden sol·licitar fins al 75 % del cost total, amb un límit de fins a 60.000 euros.

Les entitats han d’assegurar amb fons propis o altres ajuts com a mínim el 25 % del cost total del projecte.

Els ajuts poden cobrir les despeses d’honoraris i formació de professionals, adquisició de materials i equips, adequació i millora d’instal·lacions, lloguer d’infraestructures i equipament, cobertura de necessitats bàsiques i desplaçaments dels beneficiaris, gestió i formació de voluntaris i promoció del projecte.

No es poden demanar ajuts per a les despeses de manteniment de l’entitat, gestió del projecte o desplaçament, allotjament i dietes de l’equip responsable del projecte.

Tornar a l'inici

Com sabré si he obtingut l’ajut?

Un comitè expert avalua les sol·licituds segons els requisits i els criteris de valoració publicats a les bases de cada convocatòria.

La resolució es comunica per correu electrònic, al cap de quatre mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de cada convocatòria.

Es poden consultar i descarregar les bases a la pestanya de cada convocatòria.

Tornar a l'inici
Tancada
Andalusia
Tancada
Canàries
Tancada
Burgos