• Comparteix-ho
Programa de ayudas A Proyectos de iniciativas sociales Convocatoria 2017

Del 4 al 25 de juny de 2018

OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

Aquesta convocatòria té com a finalitat col•laborar amb organitzacions no lucratives i entitats de l’economia social que desenvolupen els seus projectes a Andalusia per impulsar iniciatives adreçades especialment a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i que tenen l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats.

En aquests moments, és fonamental lluitar contra la pobresa infantil i l’exclusió social de tots els col•lectius, tot fomentant processos d’apoderament personal i potenciant la família com a centre d’atenció. Per aquest motiu, es prioritzaran els projectes que estiguin orientats a lluitar contra la pobresa infantil, i també els d’habitatges temporals d’inclusió social i els d’inserció sociolaboral.Tornar a la pàgina principal

Descarregar les bases Rebre alerta a
l'obrir la convocatòria
Dona'ns la teva opinió
MÉS INFORMACIÓ

www.juntadeandalucia.es/salud

www.fundacioncajasol.com

LÍNIES D’ACTUACIÓ PRIORITÀRIES

Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
 • Desenvolupament social i educatiu d’infants i joves en situació de pobresa i de les seves famílies
 • Promoció de la inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, la discapacitat i la malaltia
Gent gran i reptes derivats de l’envelliment
 • Promoció de l’autonomia personal i prevenció de la fragilitat (física, cognitiva, emocional i social), la dependència i els seus efectes
 • Atenció sociosanitària a la dependència que tingui en compte els valors i la biografia de la persona
 • Prevenció i resposta davant de l’aïllament social i la solitud no volguda en gent gran, que en fomenti l’apoderament
 • Suport psicosocial en l’entorn familiar i relacional
Discapacitat i salut mental
 • Promoció de l’autonomia personal, el desenvolupament psicosocial i la vida independent
 • Atenció sociosanitària a la discapacitat i a la malaltia mental centrada en la persona
 • Suport psicosocial en l’entorn familiar i relacional amb les persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental
 • Promoció de l’oci i el temps lliure inclusiu i enfortiment de les xarxes relacionals
 • Accessibilitat universal
Humanització de la salut
 • o Millora de la qualitat de vida de persones en situació de malaltia
 • o Atenció sociosanitària centrada en la persona
 • o Suport psicosocial a les persones que es troben al final de la vida i els seus familiars
Habitatges per a la inclusió social
Recursos residencials temporals per a…
 • Persones en procés d’inclusió social
 • Persones amb discapacitat
 • Persones amb malalties i els seus familiars
Inserció sociolaboral
 • Formació per a la millora de l’ocupabilitat, incloent-hi la segona oportunitat educativa
 • Prospecció d’ofertes de feina en el món empresarial per a persones en situació de vulnerabilitat
 • Itineraris personalitzats d’acompanyament a les persones durant el procés d’inserció i d’adaptació al lloc de treball
 • Promoció de l’autoocupabilitat per a col•lectius vulnerables
 • Suport a les empreses d’inserció i als centres especials de treball per a la creació de noves oportunitats
Interculturalitat i acció social
 • Convivència ciutadana intercultural, mediació i gestió de la diversitat social i cultural
 • Participació social i desenvolupament comunitari
 • Èxit escolar i implicació familiar en el procés educatiu
 • Promoció d’hàbits saludables i prevenció d’addicions
 • Prevenció de les diverses formes de violència

Presentació de projectes
Del 4 al 25 de juny de 2018