• Comparteix-ho

Promoció de l’autonomia
i atenció a l’envelliment,
a la discapacitat i a la malaltia

Programa d´ajuts a projectes d´iniciatives socials 2018

Del 15 de gener al 5 de febrer de 2018

OBJECTIU

Aquesta convocatòria té com a finalitat promoure la vida independent, l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i també la de les que, per raons d’envelliment o malaltia, pateixen el deteriorament de les seves capacitats i de la salut.


Tornar a la pàgina principal

Descarregar les bases Rebre alerta a
l'obrir la convocatòria
Dona'ns la teva opinió

LÍNIES D’ACTUACIÓ PRIORITÀRIES

La convocatòria inclou tres àmbits d’actuació:

Gent gran i reptes derivats de l’envelliment

 • Promoció de l’autonomia personal i prevenció de la fragilitat (física, cognitiva, emocional i social), la dependència i els seus efectes
 • Atenció sociosanitària a la dependència que tingui en compte els valors i la biografia de la persona
 • Prevenció i resposta davant l’aïllament social i la soledat no desitjada en gent gran, que fomenti el seu apoderament
 • Suport psicosocial a l’entorn familiar i relacional de la gent gran

Discapacitat i salut mental

 • Promoció de l’autonomia personal, el desenvolupament psicosocial i la vida independent
 • Atenció sociosanitària a la discapacitat i a la malaltia mental centrada en la persona
 • Suport psicosocial a l’entorn familiar i relacional de les persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental
 • Promoció de l’oci i el lleure inclusius i enfortiment de les xarxes relacionals
 • Accessibilitat universal

Humanització de la salut

 • Millora de la qualitat de vida de les persones en situació de malaltia
 • Atenció sociosanitària centrada en la persona
 • Atenció psicosocial a les persones que estan al final de la vida i als seus familiars

Presentació de projectes
Del 15 de gener al 5 de febrer de 2018